Foreign Language

Foreign Language

自動翻訳について

群馬県防災ポータルサイトを民間の自動翻訳サービスを利用し、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語に翻訳します。
自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
翻訳前の日本語ページの本来の内容と異なる場合もありますので、このことを十分ご理解のうえご利用ください。


English

The Gunma Prefecture Disaster Prevention Portal Site will be translated into English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese and Vietnamese using a private automatic translation service.
Please note that as it is a machine translation from an automatic translation system, the translation may not always be accurate.
Also note that after the translation, the content may not be same as on the original japanese page.

Start Translation


中文(简化字)

群马县防灾门户网站是利用民营的自动翻译服务, 翻英语・中文・韩语・西班牙语・葡萄牙语・越南语。
由于是利用自动翻译系统获得的翻译结果, 所以不一定完全正确。
由于翻译结果可能与翻译前的日语网页的原文内容有所出入, 所以请在充分理解这一点的基础上利用本网站。

翻译开始


中文(繁體字)

群馬縣防災門戶網站是利用民營的自動翻譯服務翻譯成 英語・中文・韓語・西班牙語・葡萄牙語的・越南語。
由于是利用自動翻譯係統獲得的翻譯結果,所以不一定完全正確。
由于翻譯結果可能與翻譯前的日語網頁的原文內容有所出入,所以清在充分理解這一點的基礎上利用本網頁。

翻譯開始


한국어 (Korean)

군마현 방재 포털 사이트를 민간 자동 번역 서비스를 이용하여영어・중국어・한국어로・스페인・포르투갈어・베트남어로 번역합니다.
자동 번역 시스템을 이용한 기계 번역이므로 모든 번역이 정확한 것은 아닙니다.
번역 전 일본어 페이지의 내용과 번역 후의 내용이 다를 수 있으므로 이점에 주의하여 이용해 주십시오.

번역 개시


Español(Spanish)

Portal de prevención de desastres de la prefectura de Gunma está traducido al inglés, chino, coreano, español, portugués y vietnamita por un servicio de traducción automática proporcionado por una empresa privada.
Al tratarse de una traducción mecánica debido al sistema de traducción automática, no siempre es exacta.
Se ruega utilizarla con atención teniendo en cuenta que la versión traducida puede diferir del contenido original de la página en japonés.

empieza la traducción


Português (Portuguese)

Portal de Prevenção de Desastres da Província de Gunma foram traduzidas por um serviço privado automático de tradução.
Eles podem ser traduzidos para inglês, chinês, coreano, espanhol, português e vietnamita.
Pedimos sua compreensão pois como as páginas são traduzidas por um softer de tradução, a mesmao pode não estar totalmente correta. Após a tradução o seu conteúdo pode não estar idêntico ao da página em japonês.

comece tradução


Tiếng Việt (Vietnamese)

Chúng tôi dịch trang web cổng thông tin phòng chống thiên tai của tỉnh Gunma sang tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt bằng dịch vụ dịch tự động của riêng mình.
Vì nó là một bản dịch máy bởi một hệ thống dịch tự động, nó không phải lúc nào cũng là một bản dịch chính xác.
Nội dung gốc của trang tiếng Nhật trước khi dịch có thể khác nhau, vì vậy hãy lưu ý điều này trước khi sử dụng.

Liên kết


群馬県防災ポータルサイト

〒371-8570
群馬県 総務部危機管理課
電話 027-226-2255
FAX 027-221-0158
E-mail kikikanri@pref.gunma.lg.jp